Alkohol beroende

Generaliserad ångest

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) karakteriseras av överdriven rädsla och oro samt svårigheter att kontrollera oron. En mer eller mindre ständig oro finns som patienten inte förmår koppla av. Beteendeförändringar, affektlabilitet, sömnsvårigheter, tremor, spänningshuvudvärk och klumpkänsla i halsen är vanliga symtom liksom andningssvårigheter och palpitationer.1

Behandling av generaliserat ångestsyndrom

Besvären vid generaliserat ångestsyndrom är ofta långvariga och kan orsaka svårigheter med att sköta arbetet och fungera socialt. Den svårhanterliga oron kan leda till spänningar, sömnstörningar och smärtor som ofta misstolkas som kroppslig sjukdom. Personer med generaliserat ångestsyndrom, känner sig ofta missförstådda av vården. Samsjuklighet med andra psykiska besvär som till exempel depression, missbruk eller andra ångestsyndrom är vanligt.

Standardbehandling vid generaliserat ångestsyndrom är antidepressiva läkemedel. Ett alternativ eller komplement till läkemedelsbehandling är psykologisk behandling med KBT.

Övriga rekommendationer inom området2

För behandling av generaliserat ångestsyndrom hos vuxna finns även rekommendationer om följande åtgärder:

  • basal kroppskännedom som tillägg till annan behandling
  • mindfulnessbaserad stressreduktion eller mindfulnessbaserad kognitiv terapi
  • korttids-PDT
  • ydroxizin
  • pregabalin
Senast uppdaterad 17 april 2019

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.