Praktiskt hantering av Covid-19 på Astma/KOL-mottagning, Online, 5 februari

Claire Johnson, specialistsjuksköterska i astma/KOL, kommer att göra en djupdykning i hur pandemin hanteras i olika regioner ur perspektivet för verksamma inom Astma-och KOL-mottagningar. Frågeställningar som kommer att tas upp inkluderar bl.a. hur man praktiskt utför spirometri med anpassning på ett hygiensäkert sätt i denna tid med pandemi.

Klicka här för anmälan

Addressing Migraine and its Comorbidities - A Patient Case Series, Online, 11 februari

We are very pleased to invite you to the Teva Migraine Webinar titled “Addressing Migraine and its Comorbidities: A Patient Case Series.” During this presentation, Professor Messoud Ashina will focus on clinical cases regarding the treatment of migraine with monoclonal antibodies targeting the CGRP pathway.

Klicka här för mer information

HEADS UP! Epidemiologi och Sjukdomsbörda Migrän, Online, 25 februari

Sylvia Packham, PhD, Medical Science Liaison, Teva Sverige, kommer att presentera epidemiologi och sjukdomsbörda vid migrän. Du kommer att få svar på följande frågeställningar; Hur många i Sverige uppskattas ha migrän och vilka drabbas i första hand? Hur klassificeras migrän? Hur påverkas livskvaliteten av att leva med migrän? Vilka samhällskostnader bidrar migränsjukdom med?

Vi kommer snart öppna registreringen till föreläsningen.

Interaktiva patientfall i Astma, Online, 5 mars

Claire Johnson, specialistsjuksköterska i astma/KOL, kommer att presentera två intressanta patientfall inom astma där ni deltagare får en interaktiv roll och där vi diskuterar kring olika behandlingsalternativ. Hur når vi full astmakontroll och bättre lungfunktion?

Klicka här för anmälan

Astadagarna 25 mars 2021 - digitalt

https://mkon.nu/asta_dagarna

HEADS UP! Migrän Patofysiologi, Online 25 mars

Martin Tamtè, Apotekare, PhD, Medical Science Liaison, Teva Sverige, kommer att presentera patofysiologin bakom migrän. Du kommer att få en genomgång av vilka biologiska mekanismer och signalsubstanser som har studerats inom migrän, samt lära dig begrepp så som cortical spreading depression och neurogen inflammation. Martin kommer även ta upp vilka läkemedelssubstanser som är specifikt framtagna att påverka patofysiologiska processer vid migrän.

Vi kommer snart öppna registreringen till föreläsningen.

Svenska lungkongressen 2021, Umeå, 4-6 maj

https://mkon.nu/slk2019

International Headache Congress (IHC) 2021, 9-12 september 2021, Helsingfors

Mer information

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se