SLMF:S Höstsymposium: KOL, 29 september, Online/Göteborg

Ett fullspäckat schema där bl.a. följande ämnen tas upp; sjukdomsbörda, comorbiditet och exacerbationer, KOL och digitalisering.

Teva kommer att finnas på plats – kom gärna förbi och prata med oss!

För anmälan och registrering klicka här.

Allergidagen och SFFA:s årsmöte, 1 oktober, Online/Uppsala

Vi ser framemot en intressant föreläsning av David Price som handlar om nedtrappning av OCS behandling hos patienter med biologisk behandling.

Teva kommer att finnas på plats – kom gärna förbi och prata med oss!

Nya behandlingsrekommendationer inom astma följt av ett interaktivt patientfall, Online, 5 okt

Dr. Per Rönmark kommer att presentera de senaste rekommenderade behandlingsriktlinjerna inom astma, följt av ett interaktivt patientfall. Det fungerar utmärkt att delta i enskilt eller i grupp. Du kommer även att ha möjlighet att ställa frågor direkt till Dr Rönmark.

Klicka här för mer information och registrering

Migrän – en huvudvärk för vården

Utbildning för sjuksköterskor 7-8 okt, Stockholm

Mer information

Nya behandlingsrekommendationer inom astma följt av ett interaktivt patientfall, Online, 9 nov

Dr. Per Rönmark kommer att presentera de senaste rekommenderade behandlingsriktlinjerna inom astma, följt av ett interaktivt patientfall. Det fungerar utmärkt att delta i enskilt eller i grupp. Du kommer även att ha möjlighet att ställa frågor direkt till Dr Rönmark.

Klicka här för mer information och registrering

3rd Nordic Migraine Symposium 26-27 November 2021

Paving the way towards precision medicine in migraine
The main venue will be in Helsinki with local hubs in Oslo, Copenhagen and Stockholm,
For those not able to attend a physical event, it will also be available online.

Ladda ner program

Mer information 

ERS 2021 – Teva symposia, Online, On-demand

Nu finns möjlighet att ta del av Tevas två symposia från ERS 2021:

How digital inhalers can address the true human burden of chronic respiratory diseases
Chaired by Dr John Haughney, and joined by Dr Mark Levy, Monica Fletcher(OBE) and Prof. Nawar Bakerly

Asthma and COPD management – where are we now, and where could we be in the future?
Chaired by Prof. Peter Barnes and joined by Prof. Andrew Menzies-Gow and Prof. Henry Chrystyn

 Det är kostnadsfritt att ta del av inspelningarna, men du behöver registrera dig på https://www.tevarespiratory.com/ers-symposia/

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se