Airomir

Airomir® och Airomir® Autohaler®

(salbutamol)

Airomir är en kortverkande bronkdilaterare indicerad vid astma och KOL. Den finns i två olika inhalatorer, Autohaler eller vanlig inhalationsspray. Airomir Autohaler är en andningsaktiverad inhalationsspray och kräver därmed ingen koordination vid inandning som vanliga inhalationssprayer.1

Klicka här för att beställa material rörande Airomir och Airomir Autohaler.

Indikation

För symtomlindring av bronkkonstriktion vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).Varje dos innehåller 0,1 mg salbutamol (som salbutamolsulfat).Airomir Autohaler är indicerat för vuxna och barn från 4 år.1

 

Dosering1

Vuxna och barn från 12 år
Vanlig dos är 1–2 inhalationer vid behov, som ska ge lindring vid en akut astmaattack eller akuta andningsbesvär vid KOL.
Maxdos: 16 inhalationer per dag.

Barn mellan 4–11 år
Vanlig dos för lindring av akut kramp i luftrören är 1 inhalation. Dosen kan ökas till 2 inhalationer vid behov. Den totala användningen vid behov ska inte överskrida 2 inhalationer 4 gånger dagligen. 

Instruktionsfilmer

Referenser:

  1. Airomir och Airomir Autohaler produktresumé, fass.se

Airomir® (salbutamol) inhalationsspray 0,1 mg/dos. Rx, F. ATC-kod: R03AC02. Indikation: För symtomlindring av bronkkonstriktion vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Airomir är indicerat för vuxna, ungdomar och barn. För barn under 4 år, se avsnitt 4.2 och 5.1. Varningar och begränsningar: Behandling av astma följer normalt ett stegvis avpassat program och patientens terapisvar skall följas kliniskt och med lungfunktionsprov. Airomir skall ges med försiktighet till patienter med svårare hjärt-kärlsjukdom, okontrollerad hypertyreos eller obehandlad hypokalemi. SPC Juni 2020. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Airomir tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. Tel: 042-12 11 00. www.teva.se.

Airomir® Autohaler® (salbutamol) inandningsstyrd inhalationsspray 0,1 mg/dos, Rx, F. ATC-kod: R03AC02. Indikation: Symtomlindring av bronkkonstriktion vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) hos vuxna och barn från 4 år. Varningar och begränsningar: Behandling av astma följer normalt ett stegvis avpassat program och patientens terapisvar skall följas kliniskt och med lungfunktionsprov. Airomir Autohaler skall ges med försiktighet till patienter med svårare hjärtkärlsjukdom, okontrollerad hypertyreos eller obehandlad hypokalemi. SPC Juni 2020.  För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Airomir Autohaler tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. Tel: 042-12 11 00. www.teva.se.

Senast uppdaterad 17 april 2019

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.