Braltus

Braltus®

(tiotropium)

Braltus (tiotropium) är en bronkdilaterande inhalationsbehandling som är indicerad som underhållsbehandling för lindring av symptom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).Tiotropium är ett beprövat antikolinergikum som  förbättrar lungfunktionen (FEV1 och FVC)6 och minskar risken för exacerbationer6,7 jämfört med placebo (p<0,05).

Klicka här för att beställa material rörande Braltus.

Braltus
Braltus har ett 18,3-20,4 % lägre pris jämfört med Spiriva Respimat4
14,8-18,3 % lägre pris jämfört med Spiriva.4

Braltus

- levererar samma dos av tiotropium som HandiHaler®

Braltus dosering

Patienterna får en ny inhalator var 30:e dag tillsammans med kapselburken.1

Doseringen av Braltus är en kapsel en gång dagligen.1 

*Mängd uppmätt dos av tiotropium.1,5
**
Mängden läkemedelssubstans som avges från inhalatorns munstycke vid en inhalation.1,5
***
Braltus® innehåller 16 μg tiotropiumbromid motsvarande 13 μg tiotropium. Varje kapsel innehåller 18 mg laktosmonohydrat.1
****
Tiotropium HandiHaler® innehåller 22,5 μg tiotropiumbromid motsvarande 18 μg tiotropium. Varje kapsel innehåller 5,5mg laktosmonohydrat.5

Så använder du Braltus

Referenser:

  1. Braltus Produktresumé, www.fass.se 
  2. Läkemedelsbehandling av Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) – bakgrundsdokumentation. Publicerad på www.lakemedelsverket.se 16 okt 2015. 
  3. Karner et al. Tiotropium versus placebo for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jul 21;(7).
  4. AUP april 2019, se fass.se. Pris: Spiriva (BI) AUP april 2019 beroende på blister med eller utan inhalatorn HandiHaler samt pris Spiriva Respimat (BI) AUP april 2019 jämfört med pris Braltus AUP april 2019 beroende på förpackningsstorlek för Braltus. 
  5. Spiriva® Produktresumé, www.fass.se
  6. Tashkin et al. N Engl J Med 2008;359(15).
  7. Niewohner et al. Ann Intern Med 2005;143(5):317-326.

Braltus® (tiotropiumbromid) Rx. F, antikolinergikum, 10 mikrogram/dos inhalationspulver i hård kapsel. Braltus är indicerat som en bronkdilaterande underhållsbehandling för lindring av symtom hos patienter (vuxna från 18 år) med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Varningar och försiktighet: Kapslarna är avsedda för inhalation och får inte sväljas. Tiotropiumbromid är en bronkdilaterare för underhållsbehandling en gång per dygn. Tiotropium ska inte användas för initial behandling vid akuta episoder av bronkospasm, d.v.s. som en vid- behovsbehandling. Tiotropium ska användas med försiktighet hos patienter med trångvinkelglaukom, prostatahyperplasi eller blåshalsförträngning (se avsnitt 4.8). För fullständig förskrivarinformation och pris se fass.se. SPC Feb 2021. Braltus tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. Tel: 042-12 11 00. www.teva.se.

Senast uppdaterad 1 juli 2021

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se