Etrilect

Etrilect®

(bromhexin + efedrin)

Ett nytt generiskt alternativ till Mollipect® med längre hållbarhet* och en mild smak av mentol. Etrilect® kan användas från sex månaders ålder vid hosta med segt slem och samtidigt behov av bronkvidgande effekt.

* Från produktresumeer 12 månaders hållbarhet för Mollipect® respektive 18 månader för Etrilect®

Hosta

Hosta är ett sätt för luftvägarna att försöka göra sig av med sådant som irriterar. Oftast beror hostan på en förkylning och då går den över av sig själv, även om det kan ta flera veckor. Hosta kan också bero på andra sjukdomar i luftvägarna eller lungorna, eller att luftvägarna irriteras av till exempel rök.

Frågor och svar om Etrilect®

När används Etrilect®?

Etrilect® är ett generiskt alternativ till Mollipect® med längre hållbarhet* och en mild smak av mentol. Kan förskrivas från sex månaders ålder vid hosta med segt slem och behov av luftrörsvidgande effekt.

Etrilect® ska aldrig användas vid allergi mot bromhexin, efedrin eller annat innehållsämne i detta läkemedel.

* Från produktresuméer 12 månaders hållbarhet för Mollipect® respektive 18 månader för Etrilect®

Referenser:

1. Etrilect (bromhexin + efedrin) produktresumé 27 augusti 2019

Etrilect (bromhexin + efedrin), Rx, EF, ATC- kod: R05CB10 0,5 mg/ml + 1 mg/ml oral lösning. Indikation: Hosta med segt slem och samtidigt behov av bronkvidgande effekt. Varningar och försiktighet: Försiktighet rekommenderas vid behandling av patienter med hjärtkärlsjukdom, hypertoni, hypertyreos, prostatahypertrofi, glaukom med trång kammarvinkel, diabetes mellitus och vid ulcus ventriculi. Ingående beståndsdel bromhexin kan vid hemoptys medföra att fribrinproppar avstöts och att en ny blödning kan uppstå. Svåra hudreaktioner såsom erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys och akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) i samband med administrering av bromhexin har rapporterats. Viss risk för utveckling av beroende föreligger vid höga doser och långvarigt bruk. Graviditet och amning: Iakttag normal försiktighet vid användning under graviditet, speciellt under den första trimestern. Undvik under amning. För fullständig förskrivarinformation, se fass.se. Datum för översyn av produktresumé: 20201012. Etrilect tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 25110 Helsingborg, www.teva.se Kan förskrivas till barn från 6 månaders ålder.

Senast uppdaterad 9 september 2020

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.