Behandlingsrekommendationer

Behandling av migrän

Första steget är alltid en noggrann huvudvärksanamnes och gärna en period av dokumentation i en huvudvärksdagbok för att patienten själv ska bli lyhörd för migränsymtomen och de individuella triggerfaktorerna. Att lära sig hantera dessa triggers, dvs att utveckla copingstrategier är första behandlingssteget.

Läs mer här om informationen på Svenska Huvudvärkssällskapets hemsida

 

Rekommendationer om CGRP-monoklonala antikroppsbehandlingar

Här kan du ta del av rekommendationer från Svenska Huvudvärkssällskapet kring införande av CGRP-monoklonala antikroppsbehandlingar.

Läs mer här om informationen på Svenska Huvudvärkssällskapets hemsida

Senast uppdaterad 15 november 2022

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se