Webinar med Bjarne Kjeldgaard Madsen - Online 14 december

I en serie på 3 webbinarier går 3 kliniska specialister från renommerade huvudvärkskliniken i Danmark - DHC - igenom vad deras respektive roll på kliniken innebär.

Webbinariet avser att dela de goda erfarenheter av tertiär huvudvärksvård som bl.a. DHC har varit föregångare för, i syfte att belysa fördelarna med ett holistiskt omhändertagande av patienterna i fältet.

Det tredje tillfället hålls av Bjarne Kjeldgaard Madsen och behandlar rollen för en fysioterapeut som kliniker i huvudvärksteamet, med praktiska tips och lärdomar från kliniken.

Klicka här för mer information och registrering