Migränstafetten

Migränstafetten

Runt 1,5 miljoner svenskar lever med migrän, varav cirka 200 000 har utvecklat det som kallas kronisk migrän. På senare tid har migrän diskuterats flitigt i olika sammanhang där ojämlik vård och brist på kunskap ofta lyfts upp som två stora problem.

I podden Migränstafetten låter vi ordet gå från klinik till klinik i syfte att, med fokus på kronisk migrän, diskutera vilka utmaningar, möjligheter och lösningar som finns inom dagens migränvård.

Migränstafetten är framtagen av Teva.

Avsnitt 1:
Vägen från remiss till dialog

Rune Johansson, Centralsjukhuset Karlstad

I premiäravsnittet av Migränstafetten berättar Rune Johansson, överläkare vid neurologkliniken pa Centralsjukhuset i Karlstad, om hur de hanterar de 5-10 migränremisser som kommer till kliniken varje vecka. Rune Johansson pratar också om vikten av en välfungerande teamverksamhet runt migränpatienterna och om hur dialogen med primärvården ser ut. 

Lyssna direkt här på sidan.
Lyssna via Spotify. Kräver att du har ett aktivt konto.

Avsnitt 2:
Hantera migränpatienterna rätt från start

Monicha Norén, klinikchef på Migränkliniken

Migrän är en neurologisk sjukdom och måste behandlas som en sådan. Hör Monicha Norén, klinikchef på Migränkliniken, berätta mer om sina tankar här.

Lyssna direkt här på sidan.
Lyssna via Spotify. Kräver att du har ett aktivt konto.
Avsnitt 3:
Patienternas svårighet att få rätt vård

Ulf Frejvall, neruolog, Skåneuro

Neurolog UIf Frejvall, grundare av privatmottagningen Skåneuro, har lång erfarenhet inom migränområdet liksom av utvecklingen inom migränvården.

På mottagningen behandlar de idag mer än 800 migränpatienter.

I detta tredje avsnitt berättar Ulf Frejvall om skillnaden mellan att arbeta i privat och offentlig vård och vikten av att få patienten att förstå vad migrän är, liksom att ta sig tid att vila under sina migränanfall

Lyssna direkt här på sidan.
Lyssna via Spotify. Kräver att du har ett aktivt konto.

Avsnitt 4:
Ett gemensamt grepp om migränpatienten

Peter Thomasson, Länsneurolog, Hallands sjukhus

Överläkare Peter Thomasson, länsneurolog på Hallands sjukhus i Halmstad, pratar i Migränstafettens fjärde avsnitt, om hur synen på migrän förändrats de senaste åren och att sjukdomen genom att ha blivit accepterad som ”svår”, har fått en högre status inom neurologin och mer nationellt fokus. Nu efterlyser han ett gemensamt grepp och en tydlighet runt vem som ska göra vad inom migränvården.

Lyssna direkt här på sidan.
Lyssna via Spotify. Kräver att du har ett aktivt konto.

Avsnitt 5:
Digital migränvård ger möjlighet att hjälpa fler

Åsa Cidh, neurolog och chefsläkare på Migränhjälpen

Åsa Cidh är neurolog och chefsläkare på Migränhjälpen. Migränhjälpen arbetar för att fler personer med svår huvudvärk och migrän ska ges möjlighet till adekvat utredning och behandling, oavsett var i landet man bor. 

I detta femte avsnitt berättar Åsa hur hon idag kan hjälpa mer än tre gånger så många patienter jämfört med hur det var när hon jobbade som neurolog på sjukhus. Hur det hela går till, berättar Åsa om här!

Lyssna direkt här på sidan.
Lyssna via Spotify. Kräver att du har ett aktivt konto.

Avsnitt 6:
Om att leva med kronisk migrän och bemötas av okunskap och skepsis

Isabelle Sundberg – migränpatient

I detta avsnitt byter vi perspektiv och lyssnar till migränpatienten Isabelle Sundberg. Hon lever med kronisk migrän och har symptom 24 timmar om dygnet. Hör henne berätta om sitt mående och om svårigheterna som det medför, både i arbetslivet och i kontakt med vården.

Isabelle har många gånger mötts av skepsis och okunskap – något som har resulterat i ett sämre allmäntillstånd, ohållbara arbetssituationer och att hon sedan en tid tillbaka startat ett Instagramkonto för att sprida kunskap och minska stigmatisering.

Lyssna direkt här på sidan.
Lyssna via Spotify. Kräver att du har ett aktivt konto.

Avsnitt 7:
Förebyggande behandling en rådande trend i migränforskningen

Mattias Linde, neurolog, professor och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset

Mattias Linde, neurolog, professor och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, har lång erfarenhet på området huvudvärk och migrän. I detta avsnitt delar han med sig av sina forskningserfarenheter och pratar om utveckling och trender inom läkemedel och icke-farmakologisk behandling. Vi får också höra om hans syn på migränvården idag, innovativa åtgärder som gjorts för att avlasta primärvården samt önskemål för samverkan mellan de bägge i framtiden. Och om den gången han erbjöd sig att styra upp 1177s sida om migrän helt gratis, men fick ett “nej tack” tillbaka.

Lyssna direkt här på sidan.
Lyssna via Spotify. Kräver att du har ett aktivt konto.

MIG-SE-NP-00145 

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se