Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med våra nyhetsutskick

Teva Care existerar för dig inom vården. Därför vill gärna låta dig veta när vi har något nytt användbart material på hemsidan, t.ex. en ny film, patientbroschyr, patienthjälpmedel, utbildning, nya rön eller vetenskapliga publikationer. Missa inget viktigt! Registrera dig nedan genom att lämna dina kontaktuppgifter.

Jag bekräftar härmed att jag läst och förstått Teva Sweden AB ["Teva"] Privacy Policy och samtycker till att Teva får behandla mina personuppgifter för att kommunicera med mig angående produkter, tjänster och övriga erbjudanden.  Jag är införstådd med att jag kan återkalla mitt samtycke närsomhelst.
Du kan när som helst avregistrera dig från tjänsten via länk i nyhetsutskicket.

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se