Alkohol beroende

MS

Multipel skleros (MS) är en kronisk inflammatorisk demyeliniserande sjukdom som drabbar centrala nervsystemet (CNS). MS är delvis ärftligt, 20 % av alla patienter har en nära släkting med sjukdomen.
I Sverige lever ungefär 20 000 personer med MS. Det vanligaste är att man insjuknar i åldern 20-45 år och sjukdomen är dubbelt så vanlig hos kvinnor.1

Vid MS skadas den vita och grå substansen i centrala nervsystemet. Neuropatologiskt sker flera saker: multipla inflammatoriska cellinfiltrat, demyelinisering, oligodendrocytförlust, axonal förlust samt en reaktiv astroglios. Multipel skleros är en heterogen sjukdom; symtombilden är mångfasetterad och sjukdomens förlopp skiljer sig från person till person. 

Teva har bedrivit forskning och utveckling inom MS i mer än 20 år.

Senast uppdaterad 13 januari 2023

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se