Beställ hjälpmedel MS

Här beställer du hjälpmedel speciellt framtaget för dina patienter som får COPAXONE®. 

Fyll i antal av respektive produkt du önskar och till sist dina kontaktuppgifter. Avsluta med att klicka på ”BESTÄLL”.
Startkit
CSYNC autoinjektor
Autoinjektor som passar för COPAXONE 40 mg & 20 mg.

Extra nålskyddsborttagare
Extra nålskyddsborttagare
Reservdel till CSYNC autoinjektor.

Övningssprutor
Övningssprutor
Övningssprutor, 5-pack, utan verksamt läkemedelsinnehåll.Jag samtycker till att TEVA lagrar ovanstående uppgifter. Läs mer om vår privacy policy.

Copaxone® (glatirameracetat), Rx, (F), ATC-kod L03AX13. Injektionsvätska, förfylld spruta 20mg/ml och 40mg/ml. Indikation: Copaxone är indicerat för behandling av skovvis förlöpande former av multipel skleros (MS) (se avsnitt 5.1 för viktig information om den population för vilken effekt har fastställts). Copaxone är inte indicerat vid primär eller sekundär progressiv MS. Varningar och försiktighet: Copaxone skall endast administreras subkutant. Copaxone skall ej administreras intravenöst eller intramuskulärt. Graviditet och amning:  Som en försiktighetsåtgärd bör användning av COPAXONE under graviditet undvikas såvida inte nyttan för modern överväger risken för fostret. Copaxone kan användas vid amning. För fullständig information och pris, se fass.se. SPC datum 202202 respektive 202203. Begränsning, vid nyinsättning subventioneras läkemedlet endast för patienter som inte uppnått behandlingsmålen med interferon β-preparat, eller när behandling med interferon β-preparat inte är ett lämpligt alternativ. Copaxone tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg.

Senast uppdaterad 14 november 2022

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se