Så använder du COPAXONE®

Så använder du COPAXONE®medicininstruktioner.se är en kostnadsfri, oberoende tjänst för sjukvårdspersonal/landsting, patienter, apotek, vårdutbildningar samt andra aktörer inom vård och hälsa. Tjänsten fokuserar på användarinstruktioner i filmformat för handhavande och administrering av läkemedel och medicintekniska hjälpmedel. Genom god kunskap inför en behandling ökar chansen till ett optimalt behandlingsresultat, säkrare läkemedelsanvändning och ökad följsamhet.

Länk till användarinstruktioner för COPAXONE (glatirameracetat)

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.