Scandinavian MS Nurse Symposium

Scandinavian MS Nurse Symposium

Det första mötet hölls den 30 september-1 oktober 2015 i Oslo och temat för detta möte var:
”Framtidens MS-patient- vilka utmaningar möter du?”

Det andra mötet gick av stapeln i Stockholm den 12-13 oktober 2016 och temat för detta möte var:
”Förr & Nu – modern syn på kognitiv dysfunktion, fatigue och motion vid MS”

Möte nummer tre hölls i Stockholm 21-22 september 2017 och hade följande tema:
ATT BILDA FAMILJ VID MS
– ur barn- och föräldraperspektiv

Här kan du se en kort filmtrailer (50 sek) från symposiet 2016.

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.