MS Team Online

MS Team Online

Alternativ utbildningsform för sjukvårdspersonal inom MS

Utbildningsbehovet inom vården är konstant samtidigt som tid och pengar inte är oändliga resurser. Detta försvårar möjligheterna till att resa och mötas över professionsgränserna. För att möta detta behov och övervinna begränsningarna, erbjuder Teva en annan utbildningsform för all personal som träffar patienter med multipel skleros – MS Team Online. Istället för att resa till expertisen på t.ex. kongresser, kommer expertisen till kliniken där utbildningen äger rum på sjukhuset och i förinspelad videoform med en intern person från teamet som moderator.

Vad innehåller MS Team Online?

MS Team Online är ett interaktivt koncept som kan appliceras på många sidor av sjukdomen multipel skleros.  Syftet med MS Team Online är att deltagarna ska:

  • ta del av de senaste vetenskapliga rönen i olika faktamoduler
  • få praktiska råd och tips för handläggning/behandling av symtomen
  • delta i gruppdiskussioner om hur patienter bör handläggas

Förutom förkovring inom MS, kan teamet stärkas genom återkommande utbildningar som MS Team Online erbjuder.

Vill du veta mer om MS Team Online eller anmäla intresse?

Kontakta oss gärna och glöm inte att ange hur och när vi bäst kan nå dig: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.