Om Teva care

Snabb inhämtning av lättåtkomlig information kan vara avgörande för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.

För att underlätta för dig har vi samlat all information om Tevas läkemedel, patientmaterial och utbildningar inom våra terapiområden på en digital plattform som vi kallar Teva care. Allt samlat på ett ställe.

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se