Njurmedicinskt Vårmöte den 11-13 maj 2020

Njurmedicinskt Vårmöte den 11-13 maj 2020 i Göteborg. Mötet arrangeras av Svensk Njurmedi cinsk Sjuksköterskeförening, SNF och Njurmedicin, Sahlgrenska US
Mer information

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se