Regiondag Njurtransplantation 2021 - Teva är en av sponsorerna som gör detta mötet möjligt!

På grund av det rådande pandemiläget kommer Regiondag Njurtransplantation 2021 att hållas digitalt, med möjlighet för åhörarna att ställa frågor via en chattfunktion

Huvudtema: Covid-19 hos njurtransplanterade patienter. Dessutom diskuteras en ny studie av kronisk antikroppsmedierad rejektion och därutöver blir det som vanligt presentation av färsk statistik, nyheter och lägesrapporter.
Fullständigt program hittar ni här: https://www.mediahuset.se/event/regiondag-njurtransplantation-2021-2021-01-28-37/register

Program- och mötesansvariga är:
Marie Felldin & Lars Mjörnstedt, Translplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Jolanta Rucinski & Kristina Bennerdt, Mötessekreterare
Mötet arrangeras tillsammans med Mediahuset i Göteborg AB

Tacforius (takrolimus) ett nytt, generiskt, alternativ till Advagraf (takrolimus)

Vi introducerar Tacforius, ett generiskt alternativ till Advagraf. Takrolimus tillhör gruppen icke- utbytbara läkemedel, vilket gör att det inte automatiskt byts ut på apoteken.
Läs mer

Tacforius (takrolimus), Rx, F, L04AD02, hårda depotkapslar 0,5 mg, 1 mg, 3 mg, 5 mg. Tacforius är indicerat för profylax mot transplantatavstötning hos njur- och levertransplantationspatienter. Behandling av transplantatavstötning som är resistent mot behandling med andra immunsuppressiva läkemedel. Regelbundna kontroller skall göras av följande variabler under den tidiga post-operativa perioden: blodtryck, EKG, neurologisk status och synstatus, fasteblodsockernivåer, elektrolyter (speciellt kalium), lever- och njurfunktionstester, hematologiska parametrar, koagulationsvärden samt plasmaproteinbestämningar. Vid kliniskt relevanta avvikelser skall justering av den immunsuppressiva terapin övervägas. Tacforius ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av immunsuppressiv behandling och som kan tillhandahålla adekvat uppföljning. Se fass.se för fullständig förskrivarinformation samt pris. Datum för översyn av produktresumé: 2020-04. Tacforius tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 25110 Helsingborg, www.teva.se

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se