Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med våra nyhetsutskick om transplantation

Teva Care existerar för dig inom vården. Därför vill gärna låta dig veta när vi har något nytt användbart material på hemsidan, t.ex. en ny film, patientbroschyr, patienthjälpmedel, utbildning, nya rön eller vetenskapliga publikationer. Missa inget viktigt! Registrera dig nedan genom att lämna dina kontaktuppgifter.

Jag samtycker till att TEVA lagrar ovanstående uppgifter. Den information som du lämnar kommer att skyddas och hanteras konfidentiellt i enlighet med svensk personlagstiftning och Tevas Privacy Policy, med syfte att kunna hantera kontakten mellan Teva och dig. Ytterligare information finns på hemsidan www.teva.se
Du kan när som helst avregistrera dig från tjänsten via länk i nyhetsutskicket.

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se