Tacforius

Tacforius®

(takrolimus)

Ett generiskt alternativ till Advagraf (takrolimus) med lägre pris.1

Indikationer

  • Profylax mot transplantatavstötning hos vuxna njur- och levertransplantationspatienter.
  • Behandling av transplantatavstötning som är resistent mot behandling med andra immunsuppressiva läkemedel hos vuxna patienter.

Förpackningsstorlekar

  • 0,5 mg 50 st
  • 1 mg 50 st
  • 3 mg 50 st
  • 5 mg 50 st

Icke-utbytbarhet

Takrolimus är klassat som en icke-utbytbar substans, vilket innebär att det inte byts ut automatiskt på apoteken, även om en billigare, generisk version finns. Du som förskrivare måste därför göra ett aktivt val och skriva Tacforius på receptet när du vill göra ett byte från Advagraf.

Referens:

  1. TLV.se/priser AUP, september 2019 

Tacforius (takrolimus), Rx, F, L04AD02, hårda depotkapslar 0,5 mg, 1 mg, 3 mg, 5 mg. Tacforius är indicerat för profylax mot transplantatavstötning hos njur- och levertransplantationspatienter. Behandling av transplantatavstötning som är resistent mot behandling med andra immunsuppressiva läkemedel. Regelbundna kontroller skall göras av följande variabler under den tidiga post-operativa perioden: blodtryck, EKG, neurologisk status och synstatus, fasteblodsockernivåer, elektrolyter (speciellt kalium), lever- och njurfunktionstester, hematologiska parametrar, koagulationsvärden samt plasmaproteinbestämningar. Vid kliniskt relevanta avvikelser skall justering av den immunsuppressiva terapin övervägas. Tacforius ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av immunsuppressiv behandling och som kan tillhandahålla adekvat uppföljning. Se fass.se för fullständig förskrivarinformation samt pris. Datum för översyn av produktresumé: 2021-07. Tacforius tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 25110 Helsingborg, www.teva.se

Senast uppdaterad 4 oktober 2019

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se