FORTBILDNING FÖR FRAMTIDEN
FORTBILDNING FÖR FRAMTIDEN

Huvudvärkssjuksköterskan Anno 2023

5–6 oktober 2023
Elite Hotel Savoy, Malmö

Har du träffat på bångstyriga patienter och vet inte riktigt hur du ska agera? Har du känt att de svar du gett till en migränpatient inte är helt optimalt? Årets möte har ambitionen att ge dig svar på dessa frågor och många fler.

Mötet kommer att avhandla hormoners inverkan på migrän ur en gynekologs perspektiv och hur patienterna hanterar sex och samlevnad, eller avsaknaden av densamma, vid migrän. 

Du kommer att få ta del av det senaste i behandlingsväg för migränpatienter och få en ökad förståelse för fysioterapeutens roll samt av erfarenheter kring teambaserat omhändertagande. 

Föreläsningar kommer att blandas med workshops och diskussionsstunder där deltagarna kan dela och ta del av varandras erfarenheter.

Vår ambition är att utbildningen ska leda till att huvudvärksintresserade sjuksköterskor runt om i landet får ett årligt återkommande forum för att ta del av den senaste informationen om, samt att diskutera aktuella frågeställningar inom huvudvärksområdet.

I samband med föreläsningarna kommer handouts med föreläsarbilder finnas tillgängligt till alla deltagare. Alla deltagare som deltar på hela utbildningen kommer att erhålla ett diplom. 

Teva ansvarar för arrangemanget och finns tillgängliga under utbildningen. Antal platser är begränsat. 

Varmt välkommen!
Styrgruppen och Teva

Styrgruppen består av:
Monicha Norén, klinikchef Migränkliniken Värnamo, Forskningssköterska. Sekreterare i styrelsen för Svenska Huvudvärkssällskapet. Medicinsk rådgivare i Huvudvärksförbundet.

samt

Veronica Dalevi, sjuksköterska med inriktning mot huvudvärk, MS och kliniska prövningar på Neurologi- och rehabiliteringsmottagningen i Karlstad.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Fredrik Carlsson, Key Account Manager
070-379 66 02, fredrik.carlsson@teva.se

Utbildningen är kostnadsfri för deltagaren och Teva Sweden AB står för föreläsarnas kostnader samt för enklare förtäring under utbildningsdagarna. 

Deltagaren står för egna kostnader såsom eventuell rese- och logikostnad.

Om övernattning önskas på Elite Hotel Savoy, finns ett begränsat antal rum till rabatterat pris för deltagare i utbildningen. 
Boka ditt hotellrum här.


Jag är införstådd med att jag själv står för betalning (och ev avbokningskostnad) av rummet.

Jag önskar delta på utbildningen

Sista anmälningsdag är den 22 september.


Jag önskar

Huvudmans godkännande *

Nyhetsbrev
Jag samtycker till att TEVA lagrar ovanstående uppgifter. Den information som du lämnar kommer att skyddas och hanteras konfidentiellt i enlighet med svensk personlagstiftning och Tevas Privacy Policy, med syfte att kunna hantera kontakten mellan Teva och dig. Ytterligare information finns på hemsidan www.teva.se
Du kommer att få ett mejl som bekräftar din anmälan, glöm inte att kolla din skräppost. Om du inte får något bekräftelsemejl inom 30 min, vänligen kontakta info@teva.se

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se